Αναζήτηση:  
Αρχική σελίδα Νέα του Τμήματος Σελίδα ασθενών Σελίδα οφθαλμιάτρων Νέοι Οφθαλμίατροι Σύνδεσμοι Επικοινωνία

Κατηγορίες

Περιοχή Μελών
Είσοδος Μέλους
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό;
Δημιουργία νέου κωδικού.

.
Καταστατικό

Ρύθμιση καταστατικής λειτουργίας τμήματος Προσθίων Μορίων του Οφθαλμού Β’ Οφθαλμολογικής κλινικής ΑΠΘ

 

    Η Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε και  εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» το 2003. Υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ

    Η Κλινική από ιδρύσεως της διευθύνεται από τον Καθηγητή Σταύρο Α. Δημητράκο, που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ορίσθηκε με τη διαδικασία του άρθρου 28, παρ. 22, του Ν.2083/1992, του άρθρου 2 του Ν. 2530/97 και των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ.46/89. την 23.10.2003

    Ο Διευθυντής της είναι, κατά το νόμο, υπόλογος για το διδακτικό, ερευνητικό και κλινικό της έργο, ιεραρχικά, στα Όργανα του Υπουργείου Παιδείας, από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων και τη Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής ως το Πρυτανικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Παιδείας, ενώ ταυτόχρονα για το κλινικό της έργο στα Όργανα του Υπουργείου Υγείας και στα Διοικητικά Όργανα του Υπουργείου Υγείας από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, το Γενικό Διευθυντή και το Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», ως τον Πρόεδρο του ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας και τον Υπουργό Υγείας. Είναι ακόμη υπόλογος στην ιατρική και ακαδημαϊκή του συνείδηση…..

     Ο Διευθυντής ορίζει τους Υπευθύνους των Υπομονάδων, οι οποίοι λειτουργούν αυτόνομα κατά την ιατρική και ακαδημαϊκή τους συνείδηση, χωρίς παρέκκλιση από τους παραδοσιακούς κανόνες βιοϊατρικής ηθικής και δεοντολογίας, σε αδιατάρακτη συνεργασία μεταξύ τους και με τους υφισταμένους τους, προς όφελος των ασθενών, ενώ, για το κλινικό και επιστημονικό τους έργο είναι υπόλογοι μόνο στο Διευθυντή της κλινικής. Ο Διευθυντής μπορεί να καλεί τους Υπευθύνους των υπομονάδων όταν συζητούνται θέματα των μονάδων τους, να αναθέτει συγκεκριμένες δραστηριότητες και να συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ειδικών θεμάτων.

    Τα κριτήρια επιλογής των Υπευθύνων των ειδικών υπομονάδων αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητα τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία υπομονάδα. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπομονάδας, στα πλαίσια των αναγκών της Κλινικής, των αποφάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου και είναι υπόλογοι προς το Διευθυντή και τη Γ.Σ. του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων.

    Με απόφασή του ο Διευθυντής όρισε ως Υπεύθυνο του Τμήματος Προσθίων Μορίων του Οφθαλμού τον Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας του ΑΠΘ κ. Ιωάννη Τσινόπουλο. 
Today: 29-09-2020, 14:11Αρχική σελίδα Νέα του Τμήματος Σελίδα ασθενών Σελίδα οφθαλμιάτρων Νέοι Οφθαλμίατροι Σύνδεσμοι Επικοινωνία
Powered by Netmart.gr - Design by infocus.