Αναζήτηση:  
Αρχική σελίδα Νέα του Τμήματος Σελίδα ασθενών Σελίδα οφθαλμιάτρων Νέοι Οφθαλμίατροι Σύνδεσμοι Επικοινωνία

Κατηγορίες

Περιοχή Μελών
Είσοδος Μέλους
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό;
Δημιουργία νέου κωδικού.

.
Δικαιολογητικά - Χρηστικές πληροφορίες
Δικαιολογητικά - Χρηστικές πληροφορίες

Δικαιολογητικά


 Για ειδικότητα

 

  •             Αίτηση ( χορηγείται από κάθε Διεύθυνση Υγείας)

             [πρότυπο για Θεσ/νίκη: www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=139]

 

  •           Πτυχίο

                       *για πτυχιούχους από Ελληνικά ΑΕΙ: αντίγραφο

                        *για πτυχιούχους εξωτερικού από Μη Κράτη ΕΕ: βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ ( πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

                        *για πτυχιούχους εξωτερικού από Κράτη της ΕΕ:άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ελληνική, πτυχίο ξενόγλωσσο με επίσημη μετάφραση

 

  •           Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986

                    *στο Ίντερνετ: www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=139


  •           Ταυτότητα (και επικυρωμένο αντίγραφο της)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αίτηση για ειδικότητα υποβάλλεται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υγείας όπου ανήκει το Νοσοκομείο στο όποιο θέλετε να ειδικευτείτε ( για το ΓΝΘ Παπαγεωργίου
à http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=148&at=2&g=8
)


-Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος
           
þ Αίτηση
           
þ Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
           
þ Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 1637/Β/7-11-2006)
           
þ Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη
           
þ Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30€ από την εφορία
           
þ Παράβολο χαρτοσήμου 8€
           
þ Δύο (2) φωτογραφίες
           
þ Πιστοποιητικό γέννησης

ΣΗΜΕΙΣΗ: κατάθεση στη Διεύθυνση Υγείας, οδό Μοναστηρίου 15, 6ος όροφος τηλ: 2313 330 864

-Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (τηλ: 2310273755)
           
þ Αντίγραφο πτυχίου
           
þ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
           
þ 91€ για εγγραφή και συνδρομή
           
þ Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία για χορήγηση ιατρικής ταυτότητας
                     
(προαιρετικά)    

-Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Υγειονομικών (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.)
           
þ Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (πρωτότυπη)
                þ Βεβαίωση Υπηρεσίας Υπαίθρου ή Νοσοκομείου με την ημερομηνία
                        ανάληψης υπηρεσίας και την υπουργική απόφαση διορισμού για
                  ειδίκευση (επικυρωμένο αντίγραφο)
           
þ Φωτοαντίγραφο και των 2 όψεων της ταυτότητας
           
þ Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
           
þ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία  (επικυρωμένο αντίγραφο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εις διπλούν και 2 φωτογραφίες


-Διορισμός στην ειδικότητα
           
þΑπόφαση τοποθέτησης – πρόσληψης
           
þ Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας
           
þ Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ
           
þ Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
           
þ Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή απαλλαγής αυτής
           
þ Πιστοποιητικό υγείας ΠΡΟΣΟΧΗ: έχει ίσχυ 6 μήνες
           
þ Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονικής
           
þ Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α
           
þ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα
           
þ ΑΦΜ
           
þ Βιβλιάριο ΤΣΑΥ (φωτοτυπία 1ης σελίδας)
           
þ A.M. IKA 
Today: 04-08-2020, 13:37Αρχική σελίδα Νέα του Τμήματος Σελίδα ασθενών Σελίδα οφθαλμιάτρων Νέοι Οφθαλμίατροι Σύνδεσμοι Επικοινωνία
Powered by Netmart.gr - Design by infocus.