Αναζήτηση:  
Αρχική σελίδα Νέα του Τμήματος Σελίδα ασθενών Σελίδα οφθαλμιάτρων Νέοι Οφθαλμίατροι Σύνδεσμοι Επικοινωνία

Κατηγορίες

Περιοχή Μελών
Είσοδος Μέλους
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό;
Δημιουργία νέου κωδικού.

.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα EUREQUO

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUREQUO ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ

 

 Η αντικειμενική καταγραφή (audit) των προεγχειρητικών, διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών δεδομένων των χειρουργικών επεμβάσεων καταρράκτη αποτελεί βασικό στόχο του Τμήματος Προσθίων Μορίων, καθώς επιτρέπει την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων και συνιστά τη βάση για τη βελτίωση των χειρουργικών αποτελεσμάτων και τη μείωση των επιπλοκών. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή του Τμήματος στο  πρόγραμμα European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO) αναδείχτηκε σε σημαντική προτεραιότητα.

Η διαδικασία της αρχικής πιστοποίησης του Τμήματος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα EUREQUO εξελίχθηκε απρόσκοπτα. Ο ιστότοπος του προγράμματος είναι εύχρηστος και κατανοητός και η καταχώρηση των προεγχειρητικών, διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών δεδομένων δεν απαιτεί παρά ελάχιστο χρόνο, εντασσόμενη έτσι με ευκολία στην απαιτητική καθημερινότητα μιας πανεπιστημιακής κλινικής. Η άρτια υποδομή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο επίπεδο της ιατρικής πληροφορικής, καθώς και ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, όπως έχει τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κλινικής μας, αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα που καθιστούν ευχερή τη συλλογή και την καταχώρηση των απαραίτητων πληροφοριών. Η πρώτη φάση της συμμετοχής μας ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση των δεδομένων για 107 χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη και την πιστοποίηση της συμμετοχής του Τμήματος στο πρόγραμμα. Η καταγραφή των περιστατικών συνεχίζεται και η διεύρυνση της σχετικής βάσης δεδομένων επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη χειρουργική δραστηριότητα της Κλινικής.

Το πρόγραμμα EUREQUO αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια τόσο των κλινικών όσο και των ιδιωτών οφθαλμιάτρων να βελτιώσουν τις χειρουργικές τους πρακτικές, συγκρίνοντας τα δεδομένα των επεμβάσεων τους με τα αντίστοιχα δεδομένα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει τη δυνατότητα ομοιόμορφης και προτυποποιημένης περιγραφής της πορείας μιας χειρουργικής επέμβασης (καταρράκτη ή διαθλαστικής χειρουργικής) από την επαφή με τον ασθενή και μέχρι την ολοκλήρωση του μετεγχειρητικού του ελέγχου. Μετά τη λήψη των βασικών δημογραφικών  στοιχείων του ασθενούς, το πρόγραμμα προβλέπει  την ενδελεχή καταγραφή των προεγχειρητικών του δεδομένων, δίνοντας έμφαση στην προεγχειρητική οπτική οξύτητα, στα δεδομένα της βιομετρίας, σε συνυπάρχουσες νόσους και σε παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα της επέμβασης,  γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου. Η καταγραφή των διεγχειρητικών δεδομένων είναι εξίσου ακριβής και περιλαμβάνει τον τύπο της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας, το υλικό κατασκευής και τις πιθανές πρόσθετες ιδιότητες (τορικός, πολυεστιακός) του ενδοφακού και ενδεχόμενες διεγχειρητικές επιπλοκές. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής μετεγχειρητικών δεδομένων στην πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση, καθώς  και με την ολοκλήρωση της μετεγχειρητικής περιόδου, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Κεντρική θέση μεταξύ των μετεγχειρητικών δεδομένων κατέχουν η μετεγχειρητική οπτική οξύτητα και οι πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η δομή του ιστότοπου του προγράμματος EUREQUO είναι απλή και λειτουργική και καθιστά ευχερή την πλήρη περιγραφή ενός χειρουργείου, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης, η χορήγηση ατομικού κωδικού για κάθε χειρουργό διασφαλίζει το απόρρητο των χειρουργικών πράξεων και επιτρέπει την αποκλειστική πρόσβαση του χειρουργού στα δεδομένα των επεμβάσεών του.

Παράλληλα με τη δημιουργία μιας αξιόπιστης και λεπτομερούς βάσης δεδομένων για τα χειρουργικά αποτελέσματα των συμμετεχόντων, το πρόγραμμα EUREQUO επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα δεδομένα, εθνικά και διεθνή. Με απλές ενέργειες, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης του συνόλου των πληροφοριών  της επέμβασης με την κεντρική βάση δεδομένων του, η οποία αριθμεί ήδη εκατοντάδες χιλιάδες καταγεγραμμένα περιστατικά ασθενών. Οι συγκρίσεις αυτές οδηγούν τον χειρουργό στη διαμόρφωση αντικειμενικότερης εικόνας για την ποιότητα των επεμβάσεών του και υποδεικνύουν σημεία που επιδέχονται βελτίωσης. Το πρόγραμμα διαθέτει επαρκή εργαλεία που βοηθούν στην άμεση και εποπτική παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων (γραφήματα, διαγράμματα). Στη μελέτη των στοιχείων αυτών βασίζεται η διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για τη διαθλαστική χειρουργική και τη χειρουργική του καταρράκτη, που  αποτελεί το επιστέγασμα του προγράμματος.

Η εμπειρία μας από το πρόγραμμα EUREQUO είναι αναμφισβήτητα θετική. Η πλήρης και αντικειμενική καταγραφή των δεδομένων των χειρουργικών επεμβάσεων και η δυνατότητα συγκριτικής τους ανάλυσης διανοίγουν θετικές προοπτικές για την αναβάθμιση της χειρουργικής μας δραστηριότητας , με κεντρικό στόχο  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Παράλληλα, καθίσταται εφικτή η συμμετοχή στη διεθνή προσπάθεια για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της διαθλαστικής χειρουργικής και της χειρουργικής του καταρράκτη, μέσω της εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων από τη στατιστική επεξεργασία του πρωτοφανούς όγκου δεδομένων του προγράμματος. Το πρόγραμμα EUREQUO μπορεί, επομένως, όχι μόνο να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαθλαστική χειρουργική και στη χειρουργική του καταρράκτη, αλλά και να αναδειχθεί σε πρότυπο προς μίμηση για άλλα πεδία επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιστημονικής τεκμηρίωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα ένταξης χειρουργών ή κλινικών και τμημάτων στο πρόγραμμα ΕUREQUO μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στην Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής. (http://www.hsioirs.org). 
Today: 04-08-2020, 15:07Αρχική σελίδα Νέα του Τμήματος Σελίδα ασθενών Σελίδα οφθαλμιάτρων Νέοι Οφθαλμίατροι Σύνδεσμοι Επικοινωνία
Powered by Netmart.gr - Design by infocus.